Keni Pyetje?
Mesazhi u dërgua. Mbylle

Lëndët Ekzakte

Filtrat

Kategori

Niveli

Vlerësimi

BIZNES
Falas
TEMATIKA 1: ÇFARË STUDION EKONOMIA?1. Objekti i studimit të ekonomisë2. Si i marrin vendimet dhe si ndërveprojnë in...
Mesatar
43 Leksione
Kimi
348.59
Falas
Mirë se vini ne Kursin Kimia Klasa 12 Planprogrami Kimia organike. Kimia e komponimeve të karbonit Përbërja e komponimve organike Lidhjet kimike në...
Avancuar
29 Leksione
348.59
Kimi
301.16
Falas
Mirë se vini ne Kursin Kimia Klasa 11 Planprogrami i Klasës XI Elementet kimike, përhapja dhe klasifikimi i tyre Ndryshimi periodik i vetive të ele...
Avancuar
21 Leksione
301.16
Kimi
350.47
Falas
Mirë se vini ne Kursin Kimia Klasa 10 Kimia shkencë natyrore dhe eksperimentale Ndryshimet fizike dhe kimike Substancat e thjeshta. Elementet kimik...
Mesatar
21 Leksione
350.47
Kimi
292.5
Falas
Mirë se vini ne Kursin Kimia Klasa 9 Hyrje në kiminë organike. Komponimet organike të karbonit Karboni, element përbërës i të gjitha komponimeve or...
Mesatar
33 Leksione
292.5
Kimi
388.39
Falas
Mirë se vini! ne Kursin Kimia Klasa 8 Masa absolute e atomit dhe e molekulës – 1 Masa atomike relative dhe masa molekulare relative Sasia e s...
Fillestar
31 Leksione
388.39
Kimi
181.24
Falas
Programi i Kursit Kimia Klasa 7 Natyra dhe kimia. Kimia shkencë natyrore Materia dhe vetitë e saj Eksperimenti në kimi Energjia Substancat kimike d...
Fillestar
29 Leksione
181.24
Klasa 12
785.39
Falas
Kuptimi i matricës Llojet e matricave Barazimi i matricave. Shumëzimi i matricës me skalar Mbledhja e matricave Shumëzimi i matricave Ushtrime &#82...
Avancuar
47 Leksione
785.39
Klasa 11
586.15
Falas
Funksioni eksponencial Ekuacioni eksponencial Inekuacioni eksponencial Sistemet e ekuacioneve eksponenciale Ushtrime – Ekuacionet, inekuacion...
Avancuar
28 Leksione
586.15
Klasa 10
605.05
Falas
Gjykimet Konjuksioni dhe disjunksioni Negacioni, implikacioni dhe ekuivalenca Formulat e gjykimeve Kuantifikatorët Ushtrime – Gjykimet Bashkë...
Mesatar
33 Leksione
605.05
Klasa 9
576.16
Falas
Bashkësia e numrave natyrorë – Vetitë Bashkësia e numrave të plotë Bashkësia e numrave racionalë Bashkësia e numrave irracionalë. Bashkësia e...
Mesatar
35 Leksione
576.16
Layer 1
Identifikohu Kategoritë