Keni Pyetje?
Mesazhi u dërgua. Mbylle

Klasa 1-12

Filtrat

Kategori

Niveli

Vlerësimi

Gjuha Shqipe & Gjuhe te Huaja
Falas
HARTIMI DHE STRUKTURIMI I TEKSTIT  Gjatë hartimit të këtij teksti janë pasur parasysh dhe njohuritë e përftuara ...
Avancuar
32 Leksione
BIZNES
Falas
TEMATIKA 1: ÇFARË STUDION EKONOMIA?1. Objekti i studimit të ekonomisë2. Si i marrin vendimet dhe si ndërveprojnë in...
Mesatar
43 Leksione
Klasa 10
Falas
Gjeografia për jetën Mirëserdhët sërish në mësimin e gjeografisë! Ky është një kurs dedikuar...
Mesatar
51 Leksione
Teksti “Letërsia 11” është konceptuar si në strukturë dhe në përmbajtje sipas një mënyre t...
Mesatar
25 Leksione
Klasa 12
Falas
Vështrim hyrës në mendimin sociologjik Teksti “Sociologjia 12” synon t’u përcjellë nxënësve t&...
Mesatar
14 Leksione
Teksti “Letërsia 10” është konceptuar si në strukturë dhe në përmbajtje sipas një mënyre t...
Mesatar
30 Leksione
10 ARSYET PSE DUHET TË STUDIOJMË TEKNOLOGJINË 1 Kuptoj si krijohen gjëratEksploroj burimet natyrore dhe shndërrimin e tyre...
Mesatar
55 Leksione
GJUHE SHQIPE
439.79
Falas
HARTIMI DHE STRUKTURIMI I TEKSTIT Gjatë hartimit të tekstit Gjuha shqipe 12 janë mbajtur parasysh njohuritë e përftuara ng...
Avancuar
40 Leksione
439.79
Filozofi
418.29
Falas
Metoda e studimit të filozofisë 1. Hartimi i kronologjisë kohore. 2. Klasifikimi i ideve, sipas periudhave historike. 3. Njohja e ku...
Mesatar
53 Leksione
418.29
TEMATIKA I PARAHISTORIA DHE ANTIKITETI NË TERRITORET SHQIPTARE • Identifikon ekzistencën e kulturave parahistorike dhe avancimin e këtyre kulturave...
Mesatar
56 Leksione
515.21
Layer 1
Identifikohu Kategoritë