Keni Pyetje?
Mesazhi u dërgua. Mbylle

Matematikë

Filtrat

Kategori

Niveli

Vlerësimi

Klasa 12
785.39
Falas
Kuptimi i matricës Llojet e matricave Barazimi i matricave. Shumëzimi i matricës me skalar Mbledhja e matricave Shumëzimi i matricave Ushtrime &#82...
Avancuar
47 Leksione
785.39
Klasa 11
586.15
Falas
Funksioni eksponencial Ekuacioni eksponencial Inekuacioni eksponencial Sistemet e ekuacioneve eksponenciale Ushtrime – Ekuacionet, inekuacion...
Avancuar
28 Leksione
586.15
Klasa 10
605.05
Falas
Gjykimet Konjuksioni dhe disjunksioni Negacioni, implikacioni dhe ekuivalenca Formulat e gjykimeve Kuantifikatorët Ushtrime – Gjykimet Bashkë...
Mesatar
33 Leksione
605.05
Klasa 9
576.16
Falas
Bashkësia e numrave natyrorë – Vetitë Bashkësia e numrave të plotë Bashkësia e numrave racionalë Bashkësia e numrave irracionalë. Bashkësia e...
Mesatar
35 Leksione
576.16
Klasa 8
492.37
Falas
Numrat natyrorë, të plotë dhe racionalë Ushtrime detyrash – Numrat natyrorë, të plotë dhe racionalë Numrat dhjetorë dhe numrat thyesorë Ushtr...
36 Leksione
492.37
Klasa 7
620.37
Falas
Drejtëza numerike Numrat me shenjë Vlera absolute e numrave me shenjë Krahasimi i numrave me shenjë Ushtrime detyrash – numrat me shenjë (5 d...
Mesatar
39 Leksione
620.37
Klasa 6
544.16
Falas
Bashkësia dhe elementi Nënbashkësia Barazimi i bashkësive Prerja e bashkësive Unioni i bashkësive Diferenca e një bashkësie ndaj një bashkësie tjet...
Mesatar
39 Leksione
544.16
Klasa 5
516.01
Falas
Njohuri për numrat deri në 10000 Leximi dhe shkrimi i numrave deri në 10000 Mbledhja e numrave deri në 10000 Zbritja e numrave deri në 10000 Zbatim...
Fillestar
37 Leksione
516.01