Keni Pyetje?
Mesazhi u dërgua. Mbylle

Klasa 5

Filtrat

Kategori

Niveli

Vlerësimi

Klasa 5
516.01
Falas
Njohuri për numrat deri në 10000 Leximi dhe shkrimi i numrave deri në 10000 Mbledhja e numrave deri në 10000 Zbritja e numrave deri në 10000 Zbatim...
Fillestar
37 Leksione
516.01