Keni Pyetje?
Mesazhi u dërgua. Mbylle

Klasa 5

Klasa 5
Falas
Njohuri për numrat deri në 10000 Leximi dhe shkrimi i numrave deri në 10000 Mbledhja e numrave deri në 10000 Zbritja e numrave deri në 10000 Zbatim...
Fillestar
37 Leksione
516.01
Kjo faqe interneti përdor cookie dhe kërkon të dhënat tuaja personale për të përmirësuar përvojën tuaj të shfletimit.