Keni Pyetje?
Mesazhi u dërgua. Mbylle

Matematika Klasa 5

Njohuri për numrat deri në 10000 Leximi dhe shkrimi i numrave deri në 10000 Mbledhja e numrave deri në 10000 Zbritja e numrave deri në 10000 Zbatimi i mbledhjes dhe i zbritjes në probleme Matjet dhe paratë Shumëzimi i numrave deri në 10000 Pjesëtimi i numrave deri në 10000 Ushtrime – Veprimet me numrat deri […]

2 891 studentët u regjistruan
 1. Njohuri për numrat deri në 10000
 2. Leximi dhe shkrimi i numrave deri në 10000
 3. Mbledhja e numrave deri në 10000
 4. Zbritja e numrave deri në 10000
 5. Zbatimi i mbledhjes dhe i zbritjes në probleme
 6. Matjet dhe paratë
 7. Shumëzimi i numrave deri në 10000
 8. Pjesëtimi i numrave deri në 10000
 9. Ushtrime – Veprimet me numrat deri në 10000
 10. Bashkësia – Kuptimi dhe elementet
 11. Barazimi i bashkësive
 12. Paraqitja e bashkësive me elemente. Bashkësia boshe
 13. Nënbashkësia
 14. Prerja e bashkësive
 15. Unioni i bashkësive
 16. Diferenca e bashkësive
 17. Ushtrime – Veprimet me bashkësi
 18. Njohuri për numrat deri në 100000
 19. Dhjetëmijëshet dhe mijëshet e qindmijëshes së parë
 20. Leximi dhe shkrimi i numrave deri në njëqindmijë
 21. Numrat pesëshifrorë
 22. Krahasimi i numrave pesëshifrorë
 23. Ushtrime – Njohuri për numrat deri në 100000 dhe veprimet
 24. Njohuri për numrat deri në 1,000,000
 25. Dhjetëmijëshet dhe qindmijëshet e milionit të parë
 26. Leximi dhe shkrimi i numrave deri në 1,000,000
 27. Numrat gjashtëshifrorë
 28. Krahasimi i numrave të mëdhenj dhe radhitja e tyre
 29. Vlera e shifrës sipas vendit në të cilin gjendet
 30. Klasat dhe rendet e numrave
 31. Ushtrime – Numrat deri në klasën e milionëve dhe miliardëve
 32. Njohuri fillestare për rrafshin
 33. Pikat dhe rrafshi
 34. Drejtëza dhe rrafshi
 35. Detyra të ndryshme lidhur me rrafshin
 36. Pozita reciproke e drejtëzës dhe e rrethit
 37. Ushtrime – drejtëza, rrafshi, rrethi

Bëhu i pari që shton një vlerësim.

Ju lutem, futu për të lënë një vlerësim

Përfshin

516.01
37 leksione
Kjo faqe interneti përdor cookie dhe kërkon të dhënat tuaja personale për të përmirësuar përvojën tuaj të shfletimit.