Keni Pyetje?
Mesazhi u dërgua. Mbylle
0
0 vlerësime

Vetëvlerësimi i Shkollës

28 Studenta Regjistruar
  • Përshkrimi
  • Kurrikula
  • Vlerësimi

Të gjithë ne jemi të njohur me vlerësimin e jashtëm dhe të brendshëm të shkollës, i cili synon të sigurojë llogaridhënien në mënyrë profesionale ndaj autoriteteve. Këto procedura ofrojnë informacione për shkollat ​​për performancën e tyre në krahasim me standardet e pritshme kombëtare. Megjithatë, është thelbësore të shtrohet pyetja se si vlerësimi i shkollës mund të shndërrohet në një aktivitet profesional që mbështet zhvillimin institucional lokal të shkollave, bazuar në identifikimin e çështjeve lokale dhe metodologjive që mund të vihen në praktikë për përmirësim.

3. SISTEMI ARSIMOR
4. Metoda e vetëvlerësimit të shkollës për qëllime përmirësimi
5. Kapitujt tematikë
6. Vlerësimi i Seminarit - Mbyllja