Keni Pyetje?
Mesazhi u dërgua. Mbylle
0
0 vlerësime

Matematika Klasa 9

MĂ«suesi
Denis Zavalani
2 794 Studenta Regjistruar
 • PĂ«rshkrimi
 • Kurrikula
 • VlerĂ«simi
 1. BashkĂ«sia e numrave natyrorĂ« – VetitĂ«
 2. Bashkësia e numrave të plotë
 3. Bashkësia e numrave racionalë
 4. Bashkësia e numrave irracionalë. Bashkësia e numrave realë
 5. Boshti real numerik
 6. Ushtrime – bashkĂ«sitĂ« numerike
 7. Ekuacionet me vlerë absolute
 8. Inekuacioni me vlerë absolute i formës |x| < a
 9. Inekuacioni me vlerë absolute i formës |x| > a
 10. Ushtrime – Ekuacionet dhe inekuacionet me vlerĂ« absolute
 11. Hyrje në gjeometri
 12. Pohimet themelore (aksiomat) dhe ato të nxjerra të gjeometrisë
 13. Aksiomat e incidencës
 14. Disa përkufizime dhe teorema që shprehen me ndihmën e aksiomave
 15. Paralelshmëria
 16. Aksiomat e renditjes
 17. Ushtrime – Grupi i parĂ« i detyrave nga gjeometria
 18. KĂ«ndi
 19. Vija poligonale
 20. Aksiomat e kongruencës
 21. Rrethi, Qarku, Sfera dhe rruzulli
 22. Ushtrime – 2 – Grupi i dytĂ« i detyrave nga gjeometria
 23. Kuptimi i vektorit
 24. Mbledhja dhe zbritja e vektorëve
 25. Shumëzimi i vektorit me numër
 26. Ushtrime – VektorĂ«t – Detyra
 27. Shprehjet racionale
 28. Domeni i shprehjes racionale
 29. Thjeshtimi i shprehjeve racionale
 30. Shumëzimi i shprehjeve racionale
 31. Pjesëtimi i shprehjeve racionale
 32. Mbledhja dhe zbritja e shprehjeve racionale
 33. Zbatimi i shmvp në mbledhjen dhe zbritjen e shprehjeve racionale
 34. Shprehjet e përbëra racionale
 35. Ushtrime – Shprehjet shkronjore racionale – Detyra