Keni Pyetje?
Mesazhi u dërgua. Mbylle

Matematika Klasa 9

Bashkësia e numrave natyrorë – Vetitë Bashkësia e numrave të plotë Bashkësia e numrave racionalë Bashkësia e numrave irracionalë. Bashkësia e numrave realë Boshti real numerik Ushtrime – bashkësitë numerike Ekuacionet me vlerë absolute Inekuacioni me vlerë absolute i formës |x| < a Inekuacioni me vlerë absolute i formës |x| > a Ushtrime – Ekuacionet […]

2 794 studentët u regjistruan
 1. Bashkësia e numrave natyrorë – Vetitë
 2. Bashkësia e numrave të plotë
 3. Bashkësia e numrave racionalë
 4. Bashkësia e numrave irracionalë. Bashkësia e numrave realë
 5. Boshti real numerik
 6. Ushtrime – bashkësitë numerike
 7. Ekuacionet me vlerë absolute
 8. Inekuacioni me vlerë absolute i formës |x| < a
 9. Inekuacioni me vlerë absolute i formës |x| > a
 10. Ushtrime – Ekuacionet dhe inekuacionet me vlerë absolute
 11. Hyrje në gjeometri
 12. Pohimet themelore (aksiomat) dhe ato të nxjerra të gjeometrisë
 13. Aksiomat e incidencës
 14. Disa përkufizime dhe teorema që shprehen me ndihmën e aksiomave
 15. Paralelshmëria
 16. Aksiomat e renditjes
 17. Ushtrime – Grupi i parë i detyrave nga gjeometria
 18. Këndi
 19. Vija poligonale
 20. Aksiomat e kongruencës
 21. Rrethi, Qarku, Sfera dhe rruzulli
 22. Ushtrime – 2 – Grupi i dytë i detyrave nga gjeometria
 23. Kuptimi i vektorit
 24. Mbledhja dhe zbritja e vektorëve
 25. Shumëzimi i vektorit me numër
 26. Ushtrime – Vektorët – Detyra
 27. Shprehjet racionale
 28. Domeni i shprehjes racionale
 29. Thjeshtimi i shprehjeve racionale
 30. Shumëzimi i shprehjeve racionale
 31. Pjesëtimi i shprehjeve racionale
 32. Mbledhja dhe zbritja e shprehjeve racionale
 33. Zbatimi i shmvp në mbledhjen dhe zbritjen e shprehjeve racionale
 34. Shprehjet e përbëra racionale
 35. Ushtrime – Shprehjet shkronjore racionale – Detyra

Bëhu i pari që shton një vlerësim.

Ju lutem, futu për të lënë një vlerësim

Përfshin

576.16
35 leksione
Kjo faqe interneti përdor cookie dhe kërkon të dhënat tuaja personale për të përmirësuar përvojën tuaj të shfletimit.