• S’ka produkte në shportë.

Course Curriculum

TEMATIKA 1. HISTORIA DHE HISTORIANI
HISTORIA DHE VLERAT E SAJ 00:00:00
BURIMET KRYESORE TË SHKRUARA NË SHKRIMIN E HISTORISË SË SHQIPTARËVE 00:00:00
TË NJOHIM BURIMET E SHKRUARA TË AUTORËVE ANTIKË PËR ILIRËT DHE ILIRINË 00:00:00
SI TË PUNOSH ME BURIMET HISTORIKE 00:00:00
NDËRTIMI I HISTORIKUT TË KRAHINËS TUAJ DUKE U MBËSHTETUR NË BURIME HISTORIKE 00:00:00
Detyre kursi, Historia dhe historiani 00:00:00
TEMATIKA 2. ANTIKITETI
LINDJA, ZHVILLIMI DHE RËNIA E QYTETËRIMIT GREK 00:00:00
SHOQËRIA, KULTURA, SHKENCA NË QYTETËRIMIN ANTIK GREK 00:00:00
ROMA NGA MONARKIA NË PERANDORI 00:00:00
SHOQËRIA, KULTURA, SHKENCA NË QYTETËRIMIN ANTIK ROMAK 00:00:00
PROCESI I FORMIMIT TË ETNOSIT ILIR DHE I QYTETËRIMIT TË TIJ 00:00:00
MBRETËRIA ILIRE 00:00:00
MBRETËRIA DARDANE 00:00:00
MBRETËRIA DHE REPUBLIKA NË EPIR 00:00:00
ARSIMI, KULTURA, BESIMI TEK ILIRËT SIPAS AUTORËVE ANTIKË 00:00:00
NDIKIMI I QYTETËRIMIT GREKO-ROMAK NË KULTURËN ILIRE. SHOQËRIA ILIRE 00:00:00
Detyre Kursi Antikiteti 00:00:00
TEMATIKA 3. MESJETA (SHEK>IV - XIV)
TRANSFORMIMET E PERANDORISË ROMAKE DHE HAPËSIRA ILIRE NË MESJETËN E HERSHME (SHEK. IV-VI) 00:00:00
MARRËDHËNIET MES FORMACIONEVE POLITIKE NË ANTIKITET (GREK-ROMAK) 00:00:00
DYNDJET E POPUJVE DHE NDRYSHIMI I PËRBËRJES ETNIKE NË BALLKAN 00:00:00
VAZHDIMËSIA ILIRE-ARBËRORE 00:00:00
ARBËRIA NË PËRBALLJEN LINDJE-PERËNDIM 00:00:00
DOBËSIMI I BIZANTIT NË BALLKAN 00:00:00
FORMACIONET SHTETËRORE NË TREVAT ARBËRORE (SHEK. XII) 00:00:00
PRINCIPATAT KRYESORE ARBËRORE SHEK. XIV-XV. TIPARET DHE MËNYRA E QEVERISJES 00:00:00
REPUBLIKA E VENEDIKUT (SHËN MARKUT) DHE ZOTËRIMET VENECIANE NË ARBËRI 00:00:00
PËRHAPJA, ORGANIZIMI DHE VEÇORITË E KRISHTERIMIT NË TREVAT ARBËRORE (SHEK. IV- XIV) 00:00:00
ROLI I KRISHTERIMIT NË JETËN SHOQËRORE TË ARBËRVE 00:00:00
ARBËRIA DHE BIZANTI: ASPEKTE TË SË DREJTËS DHE VEÇORITË E JETËS EKONOMIKE 00:00:00
VEÇORITË E JETËS EKONOMIKE NË TROJET ARBËRORE 00:00:00
SHOQËRIA ARBËRORE DHE EMIGRIMET ARBËRORE NË MESJETË 00:00:00
FSHATI ARBËROR SHEK. VI-XIV 00:00:00
QYTETET ARBËRORE NË MESJETË MES CIVILIZIMIT BIZANTIN DHE ATIJ EUROPIAN 00:00:00
KULTURA MESJETARE ARBËRORE MES CIVILIZIMIT BIZANTIN DHE ATIJ EUROPIAN 00:00:00
Detyre Kursi Mesjeta 00:00:00
TEMATIKA 4: PERIUDHA MODERNE (SHEKULLI XV – FILLIMI I SHEKULLIT XX)
ARDHJA E OSMANËVE NË BALLKAN. REZISTENCA E SHQIPTARËVE DHE POPUJVE TË TJERË TË BALLKANIT 00:00:00
GJERGJ KASTRIOT SKËNDERBEU DHE KOHA E TIJ 00:00:00
ORGANIZIMI SHTETËROR DHE JETA EKONOMIKE E TERRITOREVE SHQIPTARE NËN SUNDIMIN E PERANDORISË OSMANE 00:00:00
STATUSI I FEVE TË NDRYSHME NË KUADËR TË LEGJISLACIONIT TË PERANDORISË OSMANE 00:00:00
RILINDJA EUROPIANE 00:00:00
RILINDJA EUROPIANE DHE SHQIPTARËT 00:00:00
PERANDORIA HABSBURGE 00:00:00
ISLAMIZIMI I SHQIPTARËVE 00:00:00
QYTETI DHE KULTURA SHQIPTARE (SHEK. XVI- XIX) 00:00:00
ZHVILLIMET FETARE DHE POLITIKE NË EUROPË DHE NË PERANDORIA OSMANE 00:00:00
ILUMINIZMI DHE FILOZOFIA NË EUROPËN PERËNDIMORE, SHEK. XVIII 00:00:00
RUSIA U BË FUQI E MADHE BOTËRORE (SHEK. XVIII – FILLIMI I SHEK. XIX) 00:00:00
PASHALLËQET SHQIPTARE DHE PËRPJEKJET PËR SHKËPUTJEN PËRFUNDIMTARE NGA PERANDORIA OSMANE 00:00:00
REVOLUCIONI FRANCEZ DHE KRIJIMI I MODELIT TË SHTETIT KOMB 00:00:00
KONGRESI I VJENËS DHE RESTAURIMI I EUROPËS PAS NAPOLEONIT 00:00:00
RUSIA DHE KRYENGRITJA SERBE PËR SHKËPUTJE NGA PERANDORIA OSMANE. PANSLLAVIZMI 00:00:00
KRYENGRITJA GREKE, ROLI I FUQIVE TË MËDHA TË KOHËS NË FITOREN E PAVARËSISË DHE NDËRTIMIN E SHTETIT TË RI GREK 00:00:00
ÇËSHTJA SHQIPTARE DHE QËNDRIMI I PERANDORISË OSMANE 00:00:00
SHQIPTARËT DHE TANZIMATI (1839-1879) 00:00:00
FUQIZIMI I NACIONALIZMAVE BALLKANIKE 00:00:00
NACIONALIZMI SHQIPTAR DHE PËRPJEKJET E PARA PËR ORGANIZIM 00:00:00
KËRCËNIMI RUS NË BALLKAN, PERANDORIA OSMANE DHE KONGRESI I BERLINIT 00:00:00
REAGIMI SHQIPTAR – LIDHJA E PRIZRENIT 00:00:00
DOKUMENTET THEMELORE TË NACIONALIZMIT SHQIPTAR 00:00:00
PËRPJEKJET SHQIPTARE PËR AFIRMIMIN E GJUHËS DHE TË KULTURËS KOMBËTARE 00:00:00
PERANDORIA OSMANE, PERANDORIA AUSTRO-HUNGAREZE DHE PERANDORIA RUSE NË FILLIM TË SHEK. XX 00:00:00
LUFTËRAT BALLKANIKE DHE PAVARËSIA E SHQIPËRISË 00:00:00
Detyre Kursi Periudha moderne 00:00:00
TEMATIKA 5: PERIUDHA BASHKËKOHORE (1919-DERI MË SOT)
LUFTA E PARË BOTËRORE DHE PAQJA E VERSAJËS 00:00:00
RINJOHJA E SHTETIT TË PAVARUR SHQIPTAR DHE PËRCAKTIMI I KUFIJVE TË TIJ 00:00:00
ASPEKTE TЁ ORGANIZIMIT DHE TЁ KONSOLIDIMIT TЁ SHTETIT SHQIPTAR (1920- 1939) 00:00:00
ASPEKTE TЁ JETËS SHOQËRORE SHQIPTARE DHE ELEMENTE TË EUROPIANIZIMIT TË SAJ (1920-1939) 00:00:00
INTERESIMI I SHTETIT AMË PËR SHQIPTARËT JASHTË KUFIJVE (1920-1939) 00:00:00
KRIJIMI I MBRETËRISË SERBO-KROATOSLLOVENE JUGOSLLAVISË SI SHTET SHUMETNIK 00:00:00
KRIZA EKONOMIKE BOTËRORE DHE RRJEDHOJAT E SAJ NË BALLKAN 00:00:00
FUQITË E MËDHA DHE BASHKËPUNIMI BALLKANIK – KONFERENCAT E VITEVE ’30 00:00:00
Ideologjitë totalitare dhe Ballkani 00:00:00
10. Ravijëzimi i blloqeve ndërluftuese dhe momentet kryesore të Luftës së Dytë Botërore 00:00:00
11. Përpjekjet për shmangien e pushtimit dhe shkaqet e pushtimit italian të Shqipërisë 00:00:00
12. Politikat e pushtuesve italianë dhe gjermanë kundrejt nacionalizmit shqiptar 00:00:00
13. Rezistenca shqiptare si pjesë e luftës së aleatëve të Kombeve të Bashkuara kundër Boshtit 00:00:00
14. Lëvizjet e rezistencës në Ballkanin Perëndimor (Jugosllavi dhe Greqi) 00:00:00
15. Diplomacia e Kombeve të Bashkuara gjatë Luftës së Dytë Botërore deri në vitin 1946 00:00:00
16. Fillimet e Luftës së Ftohtë 00:00:00
17. Krijimi i Bllokut Perëndimor 00:00:00
18. Shqipëria dhe marrëdhëniet me Perëndimin 00:00:00
19. Krijimi i Bllokut Lindor 00:00:00
20. Shqipëria dhe Jugosllavia (1944-1948) 00:00:00
21. Shqipëria dhe BRSS (1948-1961) 00:00:00
22. Marrëdhëniet ndërmjet dy blloqeve (1950-1980) 00:00:00
23. Kina brenda dhe jashtë blloqeve gjatë Luftës së Ftohtë 00:00:00
24. Shqipëria dhe Kina 00:00:00
25. Zhvillimet brenda blloqeve – Blloku Lindor 00:00:00
26. Zhvillimet brenda blloqeve – Blloku Perëndimor 00:00:00
27. Tipare të artit, kulturës, shkencës dhe arsimit në dy blloqet kundërshtare 00:00:00
28. Vetizolimi i Shqipërisë 00:00:00
29-30. Përfundimi i Luftës së Ftohtë 00:00:00
31. Karakteristikat e tranzicionit në vendet ish-komuniste 00:00:00
32. Shqipëria në tranzicion 00:00:00
33. Marrëdhëniet ndërkombëtare dhe integrimi 00:00:00
34. Ndryshimet që solli teknologjia 00:00:00
Jeta në kampet e punës, internimit dhe burgjet në Shqipëri gjatë regjimit komunist, 1945-1990. (Vizitë studimore në vendet e kujtesës) 00:00:00
Detyre Kursi, Periudha bashkekohore 00:00:00
TESTE HISTORIA 12 00:00:00

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.