Keni Pyetje?
Mesazhi u dërgua. Mbylle

Matematika Klasa 8

Numrat natyrorë, të plotë dhe racionalë Ushtrime detyrash – Numrat natyrorë, të plotë dhe racionalë Numrat dhjetorë dhe numrat thyesorë Ushtrime – Numrat dhjetorë dhe numrat thyesorë Fuqitë – Shprehja e numrave të mëdhenj si prodhim i një numri me fuqinë e të dhjetës Ushtrime – Fuqitë – Shprehjet e numrave të mëdhenjë Shumëzimi i […]

3 443 studentët u regjistruan

Numrat natyrorë, të plotë dhe racionalë
Ushtrime detyrash – Numrat natyrorë, të plotë dhe racionalë
Numrat dhjetorë dhe numrat thyesorë
Ushtrime – Numrat dhjetorë dhe numrat thyesorë
Fuqitë – Shprehja e numrave të mëdhenj si prodhim i një numri me fuqinë e të dhjetës
Ushtrime – Fuqitë – Shprehjet e numrave të mëdhenjë
Shumëzimi i fuqive me baza të njëjta
Pjesëtimi i fuqive me baza të njëjta
Fuqia e prodhimit
Fuqia e herësit
Fuqizimi i fuqisë
Ushtrime – Fuqitë
Përkufizimi i rrënjës katrore
Rregulla për përcaktimin e rrënjës katrore
Rrënja katrore e prodhimit dhe herësit të numrave
Ushtrime – Rrënja katrore – Detyrat
Qendra dhe simetralja (përmesorja) e segmentit
Simetria boshtore
Rrotullimi (rotacioni) i figurave
Simetria qendrore
Simetria rrotulluese
Figurat me drejtëz simetrie
Figurat me qendër simetrie
Trekëndëshi dhe llojet e tij
Sipërfaqja trekëndëshe dhe lartësitë e trekëndëshit
Rrethi i brendashkruar dhe i jashtëshkruar i trekëndëshit
Trekëndëshi dybrinjënjëshëm (barakrahës) dhe trekëndëshi barabrinjës
Katërkëndëshi. Sipërfaqja katërkëndëshe
Shuma e këndeve të brendshme dhe të jashtme të katërkëndëshit
Paralelogrami – Llojet e paralelogramëve dhe të katërkëndëshave
Ushtrime – Trekëndëshi dhe katërkëndëshi
Eksperimenti dhe ngjarja
Shkalla e probabilitetit (e gjasës)
Paraqitja e probabilitetit si thyesë ose si numër me presje dhjetore
Llogaritja e probabilitetit (gjasës)
Ushtrime – Elemente të probabilitetit – Detyra

Bëhu i pari që shton një vlerësim.

Ju lutem, futu për të lënë një vlerësim

Përfshin

492.37
36 leksione
Kjo faqe interneti përdor cookie dhe kërkon të dhënat tuaja personale për të përmirësuar përvojën tuaj të shfletimit.