Keni Pyetje?
Mesazhi u dërgua. Mbylle
0
0 vlerësime

Matematika Klasa 8

MĂ«suesi
Denis Zavalani
3 443 Studenta Regjistruar
  • PĂ«rshkrimi
  • Kurrikula
  • VlerĂ«simi

Numrat natyrorë, të plotë dhe racionalë
Ushtrime detyrash – Numrat natyrorĂ«, tĂ« plotĂ« dhe racionalĂ«
Numrat dhjetorë dhe numrat thyesorë
Ushtrime – Numrat dhjetorĂ« dhe numrat thyesorĂ«
FuqitĂ« – Shprehja e numrave tĂ« mĂ«dhenj si prodhim i njĂ« numri me fuqinĂ« e tĂ« dhjetĂ«s
Ushtrime – FuqitĂ« – Shprehjet e numrave tĂ« mĂ«dhenjĂ«
Shumëzimi i fuqive me baza të njëjta
Pjesëtimi i fuqive me baza të njëjta
Fuqia e prodhimit
Fuqia e herësit
Fuqizimi i fuqisë
Ushtrime – FuqitĂ«
Përkufizimi i rrënjës katrore
Rregulla për përcaktimin e rrënjës katrore
Rrënja katrore e prodhimit dhe herësit të numrave
Ushtrime – RrĂ«nja katrore – Detyrat
Qendra dhe simetralja (përmesorja) e segmentit
Simetria boshtore
Rrotullimi (rotacioni) i figurave
Simetria qendrore
Simetria rrotulluese
Figurat me drejtëz simetrie
Figurat me qendër simetrie
Trekëndëshi dhe llojet e tij
Sipërfaqja trekëndëshe dhe lartësitë e trekëndëshit
Rrethi i brendashkruar dhe i jashtëshkruar i trekëndëshit
Trekëndëshi dybrinjënjëshëm (barakrahës) dhe trekëndëshi barabrinjës
Katërkëndëshi. Sipërfaqja katërkëndëshe
Shuma e këndeve të brendshme dhe të jashtme të katërkëndëshit
Paralelogrami – Llojet e paralelogramĂ«ve dhe tĂ« katĂ«rkĂ«ndĂ«shave
Ushtrime – TrekĂ«ndĂ«shi dhe katĂ«rkĂ«ndĂ«shi
Eksperimenti dhe ngjarja
Shkalla e probabilitetit (e gjasës)
Paraqitja e probabilitetit si thyesë ose si numër me presje dhjetore
Llogaritja e probabilitetit (gjasës)
Ushtrime – Elemente tĂ« probabilitetit – Detyra