Keni Pyetje?
Mesazhi u dërgua. Mbylle
0
0 vlerësime

Fizika Klasa 6

MĂ«suesi
Denis Zavalani
1 775 Studenta Regjistruar
 • PĂ«rshkrimi
 • Kurrikula
 • VlerĂ«simi

Mirë se vini në Kursin Fizika Klasa 6

 1. Çka do tĂ« mĂ«sojmĂ« nĂ« fizikĂ«?
 2. Trupat
 3. LĂ«nda
 4. Gjendjet e lëndës
 5. Ndërtimi grimcor i lëndës
 6. Lëngjet dhe vetitë e tyre
 7. Gazet dhe vetitë
 8. Vetitë e trupave të ngurtë
 9. Trupat e ngurtë mund të dëfërmohen
 10. Matja e madhësive fizike
 11. Shumëfishat
 12. NĂ«nfishat
 13. Detyra numerike – Matja e gjatĂ«sisĂ«
 14. Matja e sipërfaqes
 15. Përkufizimi i madhësive fizike
 16. Detyra numerike – Matja e sipĂ«rfaqes
 17. VĂ«llimi
 18. Detyrë për vellimin
 19. Masa e trupit
 20. Gabimet gjate matjes Matja gjatësisë
 21. Gabimet gjate matjes – Matja e masĂ«s
 22. Lëvizja dhe qetësia
 23. Trajektorja dhe rruga
 24. Të matim kohën
 25. Rruga dhe shpejtësia
 26. Detyra numerike – Rruga, shpejtĂ«sia dhe koha
 27. Kur kryejmë punë
 28. Detyra për punën mekanike
 29. Detyra për peshën e trupave
 30. Detyra numerike – Ushtrime
 31. Njohuritë e nxëna 1
 32. Njohuritë e nxëna 2
 33. Njohuritë e nxëna 3
 34. Njohuritë e nxëna 4