• S’ka produkte në shportë.

Course Curriculum

TEMATIKA 1 PARAHISTORIA DHE ANTIKITETI NË TERRITORET SHQIPTARE
1. Gjurmë të parahistorisë në territoret shqiptare 00:00:00
2. Ilirët, prejardhja dhe shtrirja e tyre 00:00:00
3. Marrëdhëniet e ilirëve me grekët 00:00:00
4. Organizimi ekonomik dhe shoqëror i ilirëve 00:00:00
5. Shteti Ilir 00:00:00
6. Shteti i Epirit 00:00:00
7. Mbretëria Dardane 00:00:00
8. Iliria nën Perandorinë Romake 00:00:00
9. Ndikimi romak në Iliri 00:00:00
10-13 SITUATË E SUGJERUAR PËR VEPRIMTARI PRAKTIKE: BURIMET E SHKRUARA GREKE E LATINE PËR ILIRËT DHE ILIRINË 00:00:00
10-13 PROJEKT I SUGJERUAR: PËRDORIMI I DHUNËS GJATË REGJIMIT KOMUNIST- FOTOMONTAZH 00:00:00
TEMATIKA 2 TERRITORET SHQIPTARE NË MESJETË
1. Mesjeta e hershme arbërore, vazhdimësia etno-kulturore (shek. V-X) 00:00:00
2. Arbëria mes Bizantit dhe Perëndimit, zhvillimet politike (shek. XI-XIV) 00:00:00
3. Krijimi i principatës së Arbrit 00:00:00
4. Ekonomia dhe shoqëria në qytetin dhe fshatin mesjetar arbëror 00:00:00
5. Organizmi politik në Arbërinë e shek. XIV-XV 00:00:00
6. Arti, kultura, besimi, letërsia dhe arsimi në Arbërinë mesjetare 00:00:00
SITUATË E SUGJERUAR PËR VEPRIMTARI PRAKTIKE: DESPOTATI I EPIRIT 00:00:00
TEMATIKA 3 SHQIPTARËT NË FUNDIN E SHEK. XIV DERI NË FILLIMIN E SHEK. XX
1. Ardhja e osmanëve në Ballkan dhe qëndresa ballkano-arbërore (fundi i shek. XIV- fillimi i shek. XV) 00:00:00
2. Gjergj Kastrioti Skënderbeu dhe Besëlidhja e Lezhës 00:00:00
3. Qëndresa e shqiptarëve kundër osmanëve dhe diplomacia e shtetit të Skënderbeut 00:00:00
SITUATË E SUGJERUAR PËR VEPRIMTARI PRAKTIKE: FIGURA E GJERGJ KASTRITOTIT-SKËNDERBEUT, PËRMES LETËRSISË, ARTIT SHQIPTAR DHE ATIJ BOTËROR 00:00:00
4. Territoret shqiptare gjatë sundimit osman (shek. XVI-shek. XVIII) 00:00:00
5. Pashallëku i Shkodrës (1757-1831) 00:00:00
6. Pashallëku i Janinës 00:00:00
7. Rilindja Kombëtare Shqiptare dhe tiparet e programit politik të saj 00:00:00
8. Shqiptarët gjatë periudhës së Tanzimatit 00:00:00
9. Lidhja Shqiptare e Prizrenit dhe veprimtaria e saj 00:00:00
10. Përpjekjet e shqiptarëve për gjuhë, arsim e kulturë, përgjatë shek. XIX 00:00:00
11. Xhonturqit dhe shqiptarët (1908-1912) 00:00:00
12. Kuvendi i Vlorës dhe shpallja e pavarësisë 00:00:00
TEMATIKA 4 SHQIPËRIA DHE SHQIPTARËT 1912 – 1939
1. Qeveria e Përkohshme e Vlorës dhe veprimtaria e saj (1912-1914) 00:00:00
2. Konferenca e Ambasadorëve të Londrës (1912-1913) 00:00:00
3. Shqipëria nën qeverisjen e princ Vilhelm Vidit 00:00:00
4. Shqipëria gjatë Luftës I Botërore 00:00:00
5. Shqiptarët e Kosovës, Çamërisë dhe viseve të tjera (1912-1918) 00:00:00
6. Çështja Shqiptare në Konferencën e Paqes dhe Kongresi i Lushnjës 00:00:00
7. Shteti shqiptar gjatë viteve 1921-1924 00:00:00
8. Republika Shqiptare (1925-1928) 00:00:00
9. Monarkia Shqiptare (1928-1939) 00:00:00
10. Lëvizjet politike dhe shoqërore në Shqipëri gjatë viteve 1925-1939 00:00:00
SITUATË E SUGJERUAR PËR VEPRIMTARI PRAKTIKE: SHQIPTARËT NË JUGOSLLAVI DHE GREQI NË PERIUDHËN MIDIS DY LUFTËRAVE BOTËRORE 00:00:00
TEMATIKA 5 SHQIPTARËT DHE LUFTA II BOTËRORE
1. Shqipëria nën pushtimin e Italisë së Musolinit 00:00:00
2. Shqipëria nën pushtimin gjerman (shtator 1943-nëntor 1944) 00:00:00
3. Rezistenca shqiptare kundër pushtuesve italianë dhe gjermanë 00:00:00
4. Pasojat e Luftës II Botërore për Shqipërinë 00:00:00
SITUATË E SUGJERUAR PËR VEPRIMTARI PRAKTIKE: HEBRENJTË DHE SHQIPTARËT GJATË LUFTËS II BOTËRORE 00:00:00
SITUATË E SUGJERUAR PËR VEPRIMTARI PRAKTIKE: SHQIPTARËT E KOSOVËS DHE ÇAMËRISË GJATË LUFTËS II BOTËRORE 00:00:00
TEMATIKA 6 SHQIPËRIA GJATË REGJIMIT KOMUNIST 1945 – 1990
1. Vendosja e regjimit komunist në Shqipëri 00:00:00
2. Kundërshtimi i regjimit komunist në Shqipëri 00:00:00
3. Shteti totalitar merr në dorë drejtimin e ekonomisë. Transformimet në bujqësi 00:00:00
4. Transformime të thella ekonomike në industri dhe pasojat e tyre 00:00:00
5. Arsimi dhe kultura në Shqipëri në vitet 1945-1990 00:00:00
6. Lëvizjet revolucionare të rinisë 00:00:00
7. Pozita ndërkombëtare e Shqipërisë në vitet 1944-1948 00:00:00
8. Marrëdhëniet e Shqipërisë me Vendet e Lindjes (1948-1978) 00:00:00
9. Tipare të represionit komunist gjatë viteve 1945-1990 00:00:00
10. Kriza e regjimit komunist në vitet ‘80 00:00:00
11. Shqiptarët në Jugosllavi gjatë viteve 1945-1990 00:00:00
TEMATIKA 7 RËNIA E REGJIMIT KOMUNIST. FITORJA E DEMOKRACISË
1. Lëvizja studentore e dhjetorit dhe shpallja e pluralizmit politik 00:00:00
2. Shqipëria gjatë tranzicionit për në demokraci (1990-2013) 00:00:00
3. Proceset e integrimit euroatlantik të Shqipërisë (1990-2013) 00:00:00
4. Rruga e Kosovës për pavarësi dhe integrim euro-atlantik 00:00:00
VEPRIMTARI PRAKTIKE E SUGJERUAR: QYTETARI NË DEMOKRACI 00:00:00
PËRSËRITJE VETËVLERËSUESE TREMUJORI I 00:00:00
PËRSËRITJE VETËVLERËSUESE TREMUJORI II 00:00:00
PËRSËRITJE VETËVLERËSUESE TREMUJORI III 00:00:00
TEST VETËVLERËSUES – 1 NË ÇDO TREMUJOR (LIBRI I MËSUESIT) 00:00:00
Template Design © VibeThemes. All rights reserved.